Tipy pro katechety

Malý průvodce postní dobou 2017

Diecézní katechetické centrum letos opět nabízí pomůcku Malý průvodce
postní dobou
. Úvodní text a krátká rozjímání k jednotlivým nedělím napsal Mons. Jiří Mikulášek, který v únoru 2017 oslavil své 75. narozeniny.
Věty k zamyšlení pro všední dny byly inspirovány slovy papeže Františka pronesenými při různých příležitostech.

Brožurky Malý průvodce postní dobou jsou již letos rozebrány. Majitelé mobilních zařízení se systémem Android si mohou průvodce zdarma stáhnout prostřednictvím služby "Obchod Play".