Akce

  ÚVOD DO PROGRAMU KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE      

Křížová cesta v Zábřeze

V neděli 2. dubna v 15:00 hod. se sejdou katecheté a děti k pobožnosti křížové cesty v kostele sv. Barbory.

Postní rekolekce

Zveme všechny katechety a animátory na postní rekolekci DŮVĚRA V ŽIVOTĚ KATECHETY Rekolekci povede P. Karel Moravec biskupský vikář pro církevní školství v královehradecké diecézi
rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králikách

OVES
Akční víkend pro děti a mládež (10 - 14 let) pořádaný animátory zábřežského děkanátu